Úvodní strana / Importér / Péče o zákazníky / Záruka a servis /

Záruka a servis zákazníkům

Záruka a servis zákazníkům

Kapesní a kuchyňské nože

 

Záruka:

Při výstupní kontrole dohlíží devadesát zaměstnanců na to, aby továrnu opouštěly nože jen v bezvadném stavu. Každá čepel opouštějící výrobu prochází ruční zkouškou, která zaručí nezávadnost výrobku. Victorinox AG zaručuje bezvadnou jakost a prvotřídní provedení na veškeré nožířské výrobky, dále pak doživotní záruku na výrobní vady a zpracování (2 roky na elektronické komponenty). Poškození běžným používáním není kryto zárukou.

Díky moderní výrobní technologii, plně automatické a řízené počítačem, je závod společnosti VICTORINOX v Ibachu schopen každý den vyrobit na 100 tisíc nožů té nejvyšší kvality.

 

Servisní centrum:

Rösler Praha spol. s r.o.                     Tel.: 267 188 011

K Horkám 19/21                                  E-mail: robert.bayer@rosler.cz

102 00 Praha 10                                 kontaktní osoba: Robert Bayer / 602 403 587


 

Zavazadla

 

Záruka:

 

 

ZÁRUKA 1 + 10 nabízí úroveň pomoci a ochrany, a to během celkem jedenácti let vlastnictví výrobku. Výrobky spadající do tohoto programu budou viditelně označeny visačkou „záruka 1 + 10“. V případě majitelů předchozích modelů nadále platí původní záruky.

 

ROK

V ZÁRUCE

BEZ ZÁRUKY

1

Celková ochrana

   Výrobní vada

   Opotřebení

   Poškození přepravcem

   Nesprávné použití / nehoda

   Vzhled

   Obroušení / uvolnění

2–11

ruka kvality

   Výrobní vada

   Opotřebení:

  teleskopického madla

  koleček

  spodní části zavazadla

  ochranné desky

   jezdce zipu

   madla pro tažení

   madla pro nesení

   rámu + spony

   ramenního popruhu

   Poškození přepravcem

   Nesprávné použití / nehoda

   Vzhled (včetně trubek a ochran rohů)

   Obroušení

   Uvolnění

   Obruba

   Stehy

   Látka

   Páska zipu

 

 

GLOBÁLNÍ CELOŽIVOTNÍ A OMEZENÁ ZÁRUKA

 

Naše nejkvalitnější kolekce jsou zajištěny prestižní zárukou. Pokud by v prvních pěti letech vašeho vlastnictví došlo k jakémukoli poškození produktu – dokonce i pokud by škodu způsobila letecká společnost, taxi, vlak či dopravní loď – buďto váš produkt dle vlastního uvážení opravíme, nebo vyměníme. Po prvních pěti letech vlastnictví se na váš produkt stále vztahuje záruka na výrobní vady.

Celková ochrana 1 – 5 let

Po dobu pěti let od data prvního zakoupení platí globální doživotní a omezená záruka vztahující se na poškození funkčnosti ze strany běžných dopravců, jako jsou např. letecké společnosti, taxislužby, vlaky a lodě, a rovněž na vady materiálů a zpracování. Pokud by k závadě či poškození došlo při běžném používání v prvních pěti letech vlastnictví, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model.

Záruka kvality v šestém roce a dalších letech

V šestém roce a v dalších letech je v platnosti záruka nezávadnosti produktu týkající se materiálu a zpracování. Pokud by při běžném používání došlo k výrobní vadě, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model. V šestém roce a v dalších letech se záruka nevztahuje na škodu způsobenou běžnými dopravci.

Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, běžné opotřebení, na škody v důsledku nešetrného zacházení, zneužití, neoprávněné opravy nebo nesprávné manipulace, upření užívání, ztráty času nebo na poškození obsahu vašeho zavazadla. Náklady na zaslání produktu do naší opravny hradí vlastník. Pro ověření platnosti vaší záruky je nutné předložit originál stvrzenky o nákupu uvádějící datum zakoupení u autorizovaného prodejce. Jakékoli provedené opravy obnoví určené funkce. Přestože budou opravy provedeny odborně, nemůžeme zaručit zachování původního vzhledu. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

Záruka se vztahuje na kolekce:

Lexicon™

 

ZÁRUKA CARRY WITH CONFIDENCE™ (NOŠENÍ S JISTOTOU)

Naše nejkvalitnější kolekce jsou zajištěny prestižní zárukou. Záruka Carry With Confidence™ se vztahuje nejen na výrobní vady materiálu a zpracování po celou dobu životnosti produktu, ale také na škodu způsobenou běžnými dopravci, například leteckými společnostmi, taxislužbou, vlaky a loděmi. Pokud by při běžném používání došlo k vadě či poškození, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model.

Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, běžné opotřebení, na škody v důsledku nešetrného zacházení, zneužití, neoprávněné opravy nebo nesprávné manipulace, upření užívání, ztráty času nebo na poškození obsahu vašeho zavazadla. Náklady na zaslání produktu do naší opravny hradí vlastník. Pro ověření platnosti vaší záruky je nutné předložit originál dokladu potvrzujícího uskutečnění nákupu u autorizovaného prodejce. Jakékoli provedené opravy obnoví určené funkce. Přestože budou opravy provedeny odborně, nemůžeme zaručit zachování původního vzhledu. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

Záruka se vztahuje na kolekce:

všechny verze Architecture®

E-Motion® 360°, verze 3.0 a vyšší

Mobilizer NXT®, verze 3.0 a vyšší

Werks Traveler™, verze 2.0 a vyšší

 

CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

U produktů, na něž se vztahuje celoživotní záruka, je zaručeno, že po celou dobu životnosti nebudou vykazovat výrobní vady materiálu a zpracování. Pokud by k takové vadě došlo, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model.

Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, běžné opotřebení, na škody v důsledku nešetrného zacházení, zneužití, neoprávněné opravy nebo nesprávné manipulace, poškození běžným dopravcem, upření užívání, ztráty času nebo na poškození obsahu vašeho zavazadla. Náklady na zaslání produktu do naší opravny hradí vlastník. Pro ověření platnosti vaší záruky je nutné předložit originál stvrzenky o nákupu uvádějící datum zakoupení u autorizovaného prodejce. Jakékoli provedené opravy obnoví určené funkce. Přestože budou opravy provedeny odborně, nemůžeme zaručit zachování původního vzhledu. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

Záruka se vztahuje na kolekce:

Altius™, verze 2.0 a vyšší

Altmont™ 2.0

Avolve™ 1.0

všechny verze CH-97™

Lifestyle Accessories 2.0

vybrané položky z Lifestyle Accessories 3.0

Seefeld™

Spectra™ 1.0

 

GLOBÁLNÍ DESETILETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

U produktů, na něž se vztahuje globální desetiletá omezená záruka, je zaručeno, že po dobu deseti let od data původního zakoupení nebudou vykazovat výrobní vady materiálu a zpracování. Pokud by k takové vadě došlo v uvedené záruční době, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model.

Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, běžné opotřebení, na škody v důsledku nešetrného zacházení, zneužití, neoprávněné opravy nebo nesprávné manipulace, poškození běžným dopravcem, upření užívání, ztráty času nebo na poškození obsahu vašeho zavazadla. Náklady na zaslání produktu do naší opravny hradí vlastník. Pro ověření platnosti vaší záruky je nutné předložit originál stvrzenky o nákupu uvádějící datum zakoupení u autorizovaného prodejce. Jakékoli provedené opravy obnoví určené funkce. Přestože budou opravy provedeny odborně, nemůžeme zaručit zachování původního vzhledu. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

Záruka se vztahuje na kolekce:

Altmont™ 3.0

Avolve™ 2.0

Hybri- Lite™

Spectra™ 2.0

Werks Professional™

Victoria

Victorinox Golf Items

VX Sport

 

OMEZENÁ ZÁRUKA PRO CESTOVNÍ VÝBĚR

U produktů, na něž se vztahuje omezená záruka na cestovní výběr, je zaručeno, že po dobu dvou let od data původního zakoupení nebudou vykazovat výrobní vady materiálu a zpracování. Pokud by k takové vadě došlo v uvedené záruční době, na základě našeho výhradního posouzení váš produkt buď bezplatně opravíme, nebo případně vyměníme za stejný či ekvivalentní model.

Tato záruka je nepřenosná a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, běžné opotřebení, upření užívání, škody způsobené na elektronice třetí strany nebo na škodu v důsledku nešetrného zacházení, zneužití, neoprávněné opravy, nesprávné manipulace, výpadku proudu nebo v důsledku jakýchkoli okolností vnějšího prostředí. Náklady na zaslání produktu do naší opravny hradí vlastník. Pro ověření platnosti vaší záruky je nutné předložit originál stvrzenky o nákupu uvádějící datum zakoupení u autorizovaného prodejce. Jakékoli provedené opravy obnoví určené funkce. Přestože budou opravy provedeny odborně, nemůžeme zaručit zachování původního vzhledu. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonem vymezená práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

Záruka se vztahuje na kolekce:

vybrané položky z Lifestyle Accessories 3.0

 

Servisní centrum:

Rösler Praha spol. s r.o.                     Tel.: 267 188 011

K Horkám 19/21                                  E-mail: robert.bayer@rosler.cz

102 00 Praha 10                                 kontaktní osoba: Robert Bayer / 602 403 587

 

 

Související dokumenty:

Kontrola
Kontrola
Kontrola
Kontrola
Kontrola
Kontrola
Platební karty