Úvodní strana / Importér /

Ochrana známky Victorinox

Ochrana ochranné známky Victorinox

 

Ochrana ochranné známky Victorinox

 

 Společnost Victorinox AG se sídlem ve městě Ibach-Schwyz ve Švýcarsku a její pobočky (společně „Victorinox“) vlastní mimo jiné tyto chráněné ochranné známky: Victorinox, Swiss Army, Swissgear, Wenger (a dále jejich kombinace).

Společnost Victorinox tyto ochranné známky důsledně a po celém světě chrání a brání. Proto musí všechny třetí osoby (např. následní prodejci) dodržovat pravidla ochrany ochranných známek, jež jsou popsána níže. 

1. Užívání chráněných ochranných známek, log a obrázků

1.1 Třetí osoby nesmějí používat chráněné ochranné známky společnosti Victorinox v názvech internetových domén (tj. nemohou použít www.victorinoxshop.com), pokud jejich použití není schváleno na základě předchozí dohody.

1.2 Jestliže třetí osoby zaregistrují doménu a/nebo provozují webové stránky, jež souvisejí se značkou Victorinox, a používají doménu, jež porušuje práva na duševní vlastnictví společnosti Victorinox, je nutné přesunout tento obsah na jinou doménu, která je v souladu s bodem 1.1. Registrovaná doména musí být převedena na společnost Victorinox (termín:
30. září 2016). Kontaktujte nás, aby mohly být zahájeny nezbytné kroky.

1.3 Třetí osoby mohou používat pouze logo, které poskytne společnost Victorinox. Loga nesmějí být žádným způsobem modifikována.

1.4 Třetí osoby nesmějí používat loga nebo návrhy způsobem, který by mohl zákazníka uvést v omyl a/nebo by u něj mohl vzbudit dojem, že je na stránkách provozovaných společností Victorinox. Na webových stránkách třetí osoby musí být vždy uživateli zřejmé, že je neprovozuje společnost Victorinox. Zejména není dovoleno používat logo společnosti Victorinox v levém horním rohu webových stránek.

1.5 Třetí osoby nesmějí kopírovat ani napodobovat návrhy společnosti Victorinox nebo vzhled a atmosféru webových stránek společnosti Victorinox.

1.6 Všechny texty a popisy produktů na oficiálních webových stránkách společnosti Victorinox (vč. blogů Wenger a „New & Noteworthy“) jsou chráněny autorským právem a nesmějí se využívat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Victorinox.

1.7 Třetí osoby mohou používat pouze oficiální obrázky, které poskytuje společnost Victorinox prostřednictvím svého mediálního centra. Obrázky nesmějí být upravovány. 

2. Změna produktu, reklama a prodej

2.1 Třetí osoby nesmějí upravovat produkty společnosti Victorinox pomocí návrhů, jež nebyly formálně a předem schváleny společností Victorinox (jediné výjimky: gravura na ostří a střenkách).

2.2 Třetí osoby nesmějí prodávat produkty společnosti Victorinox na aukcích nebo trzích, pokud to společnost Victorinox neschválí.

2.3 Třetí osoby nesmějí používat žádné ochranné známky společnosti Victorinox nebo jejich odvozeniny ve vyhledávači a v reklamách na sociálních médiích (např. Google Adwords, Bing Ads, Facebook Ads). 

 

 

 

Tato pravidla nabývají platnosti k datu 1. října 2016 a mohou být kdykoliv upravena nebo změněna výhradně podle uvážení společnosti Victorinox. Dodatečné podmínky/pravidla mohou platit v určitých zemích a/nebo pro určité kategorie produktů společnosti Victorinox. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého lokálního distributora nebo pobočku společnosti Victorinox.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pravidel ochrany ochranné známky společnosti Victorinox pošlete e-mail na adresu:

 

trademark.protection@victorinox.com

 

Platební karty